Opłaty i podatki

  • Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 101 poz. 649) Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązany jest uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia tego podatku.
  • Notariusze są również płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, zgodnie z art. 18. ustawy  z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
  • Notariusz dolicza także do taksy notarialnej 23% VAT zgodnie z art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054).

 

Czynności notarialne

Rodzaje czynności notarialnych dokonywanych w Kancelarii. Dokumenty niezbędne do sporządzenia czynności notarialnych.

więcej

Opłaty i podatki

Opłaty i podatki związane z czynnościami notarialnymi. Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

więcej

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy albo skontaktuj się z nami telefonicznie

więcej

kancelaria notarialna Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. Dane notariusza oraz adres Kancelarii zamieszczone na tej stronie pochodzą z zasobów Krajowej Rady Notarialnej oraz Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości ze stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych Kancelarii Notarialnych.